بازسازی مسکونی

اطلاعات تکميلي

  • کاربری: -
  • کارفرما: آقاي شیرازی
  • تاریخ: 1390
  • متراژ: 155متر مربع
  • آدرس: مجتمع پاسارگاد
  • تعداد طبقات: -

تماشاخانه تصویر